Rundgatan 2
294 31, Sölvesborg
Kontakta oss
Advokatbyrån Mats Lind

Specialområden

Bred kompetens

Som en allmänpraktiserande advokatbyrå som biträder både privatpersoner och företag finns det många olika områden inom vilka Advokatbyrån Mats Lind verkar. Du är välkommen att höra av dig till mig oavsett vad ditt fall gäller, så kan jag avgöra hur bäst jag kan vara behjälplig. Nedan kategoriseras några av de vanligaste områden inom vilka jag arbetar.

 • Brottmål
  Jag både försvarar misstänkta och företräder brottsoffer i brottmål, i egenskap av offentlig försvarare eller målsägandebiträde. Jag accepterar också uppdrag som särskild företrädare för barn. 
 • Allmän civilrätt
  Jag tolkar avtal, tvister om fordringar och konsumentrelaterade fall.
 • Familjerätt
  Här hjälper jag till med äktenskapsförord, samboavtal, vårdnadstvister och andra bestämmelser kring olika familjemedlemmars rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.
 • Arvsrätt
  Jag upprättar och tolkar bl.a. testamenten, arvskiften, gåvor och bouppteckningar.
 • Migrationsrätt
  Jag tar mig an ärenden om uppehållstillstånd och asylsökande.
 • Förvaltningsrätt
  Särskilt utsatta grupper som barn, psykiskt sjuka och missbrukare hanteras inom förvaltningsrätten
 • Fastighetsrätt
  Här hanteras köpehandlingar och hyresavtal, tvister gällande fel i fastighet m.m.

Jag, advokat Mats Lind, tar mig an fall även om de inte ryms inom ovanstående kategorier och känner jag att min breda kompetens inte täcker ditt fall så är jag alltid snabb och tydlig med att meddela detta.

Att välja Advokatbyrån Mats Lind som juridisk företrädare är ett tryggt val, jag följer alltid Advokatbyråns allmänna villkor för advokatuppdrag.