Rundgatan 2
294 31, Sölvesborg
Kontakta oss
Advokatbyrån Mats Lind

Advokatetik

Strikt och detaljerat regelverk

Få yrkeskategorier är så strikt reglerade genom lag och regelverk som advokatyrket. Det säger givetvis sig själv att personer som arbetar för att tyda och upprätthålla ett lands lagverk själva måste sköta såväl privatliv som yrkesliv på ett fläckfritt vis, och jag, advokat Mats Lind, är noggrann med att ständigt minnas och påminna mig om rättegångsbalkens paragrafer, samt advokatsamfundets regelverk, så att dessa alltid finns som grund för det arbete jag gör när jag representerar mina klienter.

Regelverken underlättar vårt arbete

Som advokat hamnar man ibland i situationer där ens personliga känslor och åsikter skär sig med klientens. Vad man själv anser, som privatperson, har dock inget med advokatansvaret att göra och tack vare de strikta regelverken som följer med vår yrkesroll blir dessa situationer lättare att hantera. Som advokat får man bortse från egna åsikter och känslor och kan helt förlita sig på de stadgar som finns uppställda.

God advokatsed

Advokatsamfundet har preciserat vägledande regler för god advokatsed såväl som regler om våra yrkesplikter. I mitt arbete för Advokatbyrån Mats Lind är jag mycket mån om att alltid följa dessa, för att Sverige ska fortsätta vara ett land där rätt och fel bedöms på riktigt vis. Några av de vägledande reglerna inkluderar:

  • Föreskrifter för hur man ska driva och sköta en advokatbyrå
  • Förordningar kring advokaters arvode
  • Bestämmelser runt förhållandet mellan motparter, domstol och jäv (partiskhet mellan advokat och klient)
  • Advokatens konstanta plikttrogenhet gentemot sin klient och aktiva arbete för att skydda dennes intressen

Är du intresserad av att veta mer om Advokatsamfundet och dess regler kan du ta en titt här.